Prezentare generală

Din punct de vedere geografic, comuna Berevoești este situată în Depresiunea Getică, la bordura Carpaţilor Meridionali, în zona intracolinară a celor 7 muscele, aflate între râurile Dâmboviţa şi Argeş.


Muscelele reprezintă astăzi, în urma unor îndelungate transformări, masive deluroase, despărţite prin mici depresiuni în care se găsesc sate vechi cu întinse livezi de pomi fructiferi, cu fâneţe si mici ogoare ca Bughea, Godeni, Slănic, Domneşti. Într-unul din aceste culoare se află satele comunei Berevoeşti, situate, în principal, pe valea râului Bratia, dominată la est și vest de dealuri care o separă de văile Bughea şi Slănic.


Teritoriul aferent comunei, în suprafaţă de circa 100 km², se învecinează:


  • la nord-vest cu Nucşoara şi Slănic
  • la nord-est cu Albeştii de Muscel
  • la sud-vest cu Aninoasa
  • la sud-est cu comuna Godeni
  • în partea de est cu Bughea de Jos.

 

Comuna Berevoeşti este compusă din următoarele sate: Berevoeşti, Gămăceşti, Bratia și Oţelu.


Potrivit ultimului recensământ, populaţia comunei Berevoeşti este de 3289 de locuitori.

Înapoi