Istoricul localităţii

       Începuturile unora dintre satele comunei Berevoeşti se pierd în trecutul îndepărtat, astfel că, astăzi, suntem în măsură sa facem numai unele ipoteze privind nucleul de început al acestora, dezvoltat si perfecţionat apoi în decursul multor sute de ani, până la înfăţişarea actuală.

 


        Ceea ce se poate afirma, cu certitudine, este faptul că locurile pe care se află comuna au cunoscut prezenţa omului înainte de a se injgheba satele actuale, mărturie find unele descoperiri arheologice, crucile de piatră și alte vestigii existente, manuscrisele vechi, hărţi și catagrafii, numărul însemnat de toponime locale, drumurile vechi care împânzeau teritoriul.

Înapoi