COMISIA K 1

Comisia pentru programe de dezvoltare  economico-sociala , buget-finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura , gospodarie comunala, protectia mediului , servicii si comert , din care fac parte urmatorii consilierii:   - DANCIU ROMEO, MANU BUCUR DAN, MAZILU IONEL, PISLARU NICOLAE DRAGOS, TICAN NICOLAE

Înapoi