Ajutor de incalzire

        Incepand cu data de 15 octombrie 2012 va puteti prezenta la sediul Primariei Berevoesti  pentru depunerea  dosarelor de incalzire pentru perioada noiembrie  2012- martie 2013

       DOCUMENTELE NECESARE PENTRU DEPUNEREA DOSARULUI SUNT URMATOARELE:

- solicitantul trebuie sa aiba in proprietate locuinta si sa fie titular de rol agricol

- dosar cu sina

- cerere tip (pusa la dispozitie de Primaria Berevoesti)

- copii de pe actele de identitate ale adultilor si de pe certificatele de nastere ale copiilor care nu au implinit 14 ani

- copie de pe livretul de familie

- adeverinta de venituri de la Administratia Finantelor din C-lung (Vila Paula)

-adeverinta de salariat, cupoane de pensie, cupon de indemnizatie pentru persoanele cu handicap, cupon pensie agricultori, indemnizatie somaj, indemnizatie de veteran de razboi , cupon alocatie  pentru copii, cupon indemnizatie crestere copil

-adeverinta de elev sau de student

- adeverinta de rol agricol privind terenul detinut in proprietate si animalele din gospodarie

       Lista cu bunuri ce conduc la neacordarea ajutorului pentru  incalzirea locuintei

-Bunuri imobile : cladirii sau alte spatii locative in afara locuintei de domiciliu sau alte imobile aflate in proprietate, cu exceptia locuintei  de domiciliu

- Bunuri mobile : autoturisme care depasesc 1600 cm3 , autoutilitara, autocamioane de orice fel si remorci, salupe, barci cu motor, scutere de apa, iahturi, autobuze, microbuze, tractoare , combina autopropulsanta, presa de ulei, moara de cereale, gater, drujba sau alte utilaje de prelucrat lemnul actionate hidraulic, mecanic sau electric, depozite bancare ce dapasesc valoare de peste 3000 lei

- Categorii de animale/ pasari: peste 3 bovine, peste 5 porcine, peste 20 ovine/caprine, peste 15 familii de albine

TERENURI: terenuri de imprejmuire a locuintei si curte aferenta (teren intravilan) care depaseste 2000mp atat pentru familiile cu 1-3 persoane cat si pentru familiile cu peste 3 persoane

-  pentru familiile cu 1-3 persoane; - terenuri in zona colineara si de ses: - arabil si faneata =2,00ha, forestier=2,00ha, vii , livezi, gradini de legume si flori=1,00ha, terenuri in zona montana : forestier=2,00 ha, vii, livezi=1,50 ha, pasuni si fanete=4,00 ha ,

- pentru familiile cu peste 3 persoane: - terenuri in zona colineara si de ses:-arabil si faneata = 3,00 ha, forestier=3,00 ha, vii, livezi, gradini de legume si flori=1,50 ha,

-terenuri in zona montana: forestier = 3,00 ha, vii, livezi=2,00 ha, pasuni si fanete=5,00 ha

Înapoi